fix not found iourc

  1. nessiggk

    Software Cài đặt GNS3 tích hợp IOU

    Cài đặt GNS3 tích hợp IOU Install gns3 integrattion IOU Bài hướng dẫn này hướng dẫn chúng ta tích hợp IOU (internal Cisco use only) vào GNS3, do vậy GNS3 cần giả lập phần cứng (cần thêm máy ảo), để chúng ta có thể cấu hình những bài lab như trên IOS thật của cisco. Đầu tiên chúng ta vào...
Top