Recent content by trần đức thái

  1. T

    [HỎI] Hỏi cách cấu hình đẩy dữ liệu từ switch L3 qua FW

    Các bạn cho mình hỏi. Mình có sơ đồ như sau. https://drive.google.com/open?id=1tn7TRBqYzOFfo0QFQARnYItlWlQL6Tq4 Yêu cầu của bài lab là : - dữ liệu từu pc0 vs pc1 qua switch core--> và đến firewall--> sau đó quay lại switch core --> và cuối cùng đi ra internet. Các bạn xem giúp mình cần cấu...
Top